02 feb 2021

Uddannelseslæger i klinikken.

En uddannelseslæge har overstået den lægelige embedseksamen på universitetet. Efter universitetsuddannelsen skal lægen gennemgå et klinisk videreuddannelsesforløb. Nogle vælger en videreuddannelse indenfor hospitalssektoren fx børnelæge eller kirurg, andre vælger at blive praktiserende læge. De læger du møder i klinikken har kortere eller længere klinisk erfaring afhængig af, hvor langt de er i deres speciallægeuddannelse.

Din praktiserende læge er speciallæge i almen medicin, det kræver minimum 6 års videreuddannelse efter embedseksamen.

Uddannelseslægerne arbejder under de faste lægers supervision.